Gasiti notitele de utilisare, modul de folosire, manualele de instructiuni,notitele tehnice,ghidul de folosire,informatii. Manuale Gratuite.ro Notite De utilizare Gratuite - Moduri de folosire Gratuite - Manuale  de folosire gratuite - Manuale Gratuite.ro
Manuale pentru Televiziune
Manuale pentru Aparate Foto
Manuale pentru Electrocasnice
Manuale pentru Lectoare Inregistratoare
Manuale pentru Camere Video
Manuale pentru Calculatoare
Manuale pentru Hi Fi
Manuale pentru Telefoane
Manuale pentru Jocuri
Manuale pentru Casa
Manuale pentru Masini si motociclete
Manuale pentru Bricolaj
Manuale pentru Electrocasnice Mici

 

Ceea ce prive?te site-ul de manuale-gratuite.rohttp://www.manuale-gratuite.ro este un site web operat de Concept LOV de capital de € 1500, cu sediul este la 103 bis rue d'Amboile - 94430 Chennevières Sur Marne, Créteil - FRAN?A înregistrat cu RCS cu num?rul de 509 046 967 (denumit în continuare "Concept LOV") E-Mail: contact@lovconcept.fr.

Cu acces la acest site sau con?inutul s?u, navigarea sau desc?rcarea, sau postarea sau desc?rcarea de pe acest site sau orice alt Utilizarea acestui site ?i con?inutul s?u ca un utilizator înregistrat sau vizitator nedeclarate, sunte?i de acord s? respecte aceste condi?iile generale f?r? nicio modificare (care este încheierea unui contract între tine ?i Lovconcept) ?i s? respecte toate prevederile legale autentice.

Utilizatorul este singurul r?spunz?tor pentru costurile de achizi?ie hardware ?i software-ul necesar pentru a accesa site-ul. Utilizatorul este singurul responsabil pentru plata taxelor sau a re?elelor de telefonie, care sunt necesare pentru a avea acces Site-uri ?i servicii conexe.

Drepturi de autor

Lucr?rile prezentate pe site sunt proprietatea autorului lor, care a recunoscut drepturile de reprezentare pe acest site Internet Lovconcept societate. În consecin??, orice reproducere totala sau partiala fara acordul autorului este interzis? ?i constituie o înc?lcare pedepsit? prin articolele L.335-2 din Codul de proprietate intelectual?.

În cazul în care o lucrare prezentata pe site-ul ar afecta în mod negativ dreptul de proprietate de o treime Lovconcept este de acord s? se retrag? imediat de la locul de munc?, în caz de litigiu în cauz? pe baza. Orice ter? care ar pretinde niciun drept de proprietate de munc? în cauz? trebuie s? furnizeze Lovconcept, coroborat cu cererea acestuia de a retrage de munc?, toate documentele ?i / sau o justificare care s? ateste interesul s?u de lucru.

Cu excep?ia lucr?rilor men?ionate mai sus, de?inute de c?tre autor, structura general?, precum ?i software, texte, imagini animate sau nu, de cuno?tin?e, precum ?i toate celelalte componente ale acestui site sunt proprietatea Lovconcept exclusive.

Orice reproducere total? sau par?ial? a acestui site prin orice mijloace, f?r? permisiunea expres? a Lovconcept este interzis? ?i constituie o înc?lcare pedepsit? prin articolele L.335-2 din Codul de proprietate intelectual?.

Lovconcept m?rcile ?i logo-urile care apar pe site-ul sunt m?rci înregistrate ?i sunt proprietatea Lovconcept de ?i / sau de partenerii sai sau m?rci comerciale.

Orice reproducere total? sau par?ial? a acestor m?rci înregistrate sau logo-urile f?cute? F?r? permisiunea expres? a Lovconcept? este interzis?, astfel cum sunt definite în articolele L.713-2 ?i L.713-3 din Codul de proprietate intelectual?.

Lovconcept acord? ghidul de un drept non-exclusiv de a folosi con?inutul site-ului numai pentru uz personal ?i non-comerciale. Permisiunea limitat? de a folosi con?inutul site-ului (în sensul de mai sus), este în mod specific legate de starea s? recunoasc?, respecte ?i s? protejeze datele cu privire la drepturile de autor, m?rcile comerciale ?i toate celelalte drepturi de protec?ie a continutului site-ului. Utilizatorul nu dobândi drepturi de proprietate la adresele de e-mail, URL-uri sau alte identific?ri personal atribuit s? beneficieze de servicii disponibile prin intermediul acestui site sau care le-a ales. Drepturi limitate de Ghid de utilizare pentru utilizarea de astfel de identific?ri ?i / sau adresele sunt valabile numai pentru durata de termenului de valabilitate a contului de înmatriculare / de utilizator pentru a accesa site-ul sau la servicii conexe. Dac? Lovconcept înceteaz? valabilitatea de timp, pentru orice motiv, este gratuit? Lovconcept de a utiliza orice identificare / adresa pe cont propriu sau s? le transmit? c?tre un alt utilizator.

Responsabilitate

Lovconcept nu poate garanta acurate?ea sau caracterul complet al informa?iilor con?inute în acest site. Lovconcept î?i rezerv? de asemenea dreptul de a modifica f?r? notificare prealabil? con?inutul acestui site r?spundere, f?r? a fi suportate. Lovconcept este, de asemenea, nu este responsabil pentru orice directe sau indirecte, în orice material sau imaterial natur? legate de utilizarea de informa?ii, chiar par?iale continute pe acest site. Lovconcept nu are, de asemenea, nici un control asupra con?inutului site-uri ter?e referite de hyperlink-uri ?i Prin urmare, nu î?i poate asuma nicio responsabilitate pentru aceasta. Nici Lovconcept nici orice alte parti implicate in productia, furnizarea, de proiectare sau între?inere de orice sau o parte a acestei prezent?ri pe Internet, sau pagini sau prezentari legate de al nostru, este responsabil pentru unele un fel de daune directe sau indirecte, sau pagube, cu sau f?r? vinov??ie, care pot s? apar? dup? de acces, utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza prezentarea internet sau prezentari Lovconcept de care sunt legate.

Protec?ia Datelor

Din browser-ul, vi se va cere s? dezv?luie informa?ii personale despre tine.

În conformitate cu legea "?i a libert??ilor" (Legea nr 78-17 din 6 08 ianuarie 1978), ave?i dreptul de acces, rectificare, ?tergere ?i de date privind informa?iile. Ave?i posibilitatea s? exercite, comunicandu-ne e-mail contact@lovconcept.fr. Cookie-urile sunt utilizate pentru a colecta ?i înregistra date de la vizitatorii site-ului. Acesta din urm? nu poate fi utilizat pentru a identifica personal ?i vizitatori sau s? fie asociate cu datele personale. Vor fi folosite numai pentru pentru a optimiza site-ul.

Am partener cu ValueClick pentru a servi reclame ?i / sau s? colecteze anumite informa?ii atunci când vizita?i site-ul nostru. ValueClick poate folosi cookie-uri sau balize web pentru a colecta non-identificabile personal de informatii in timpul vizitei dumneavoastra pe acest site pentru a ajuta la anun?uri ap?rea pe alte site-uri care ar putea fi mult mai interesant pentru tine. Pentru a afla mai multe despre acest "comportament publicitate" practica sau la opt-out din aceast? utilizare a informa?iilor dumneavoastr? anonime, pute?i vizita http://valueclickmedia.com/member_privacy.shtml

Legea aplicabil? - Competen?a

Aceste condi?ii generale sunt reglementate de legisla?ia francez?. Orice diferend cu privire la validitatea prezentei legi, interpretare sau de performan??, se depun la instan?ele competente de Créteil.


 

Copyright © manuale-gratuite.ro Toate drepturile rezervate.

Sitemap


Manuale de utilizare Televiziune, Plasma, LCD :
Manuale de utilizare Televiziune, Plasma, LCD

Manuale de utilizare Aparat foto numeric, Aparat foto reflex, Aparate foto :
Manuale de utilizare Aparat foto numeric, Aparat foto reflex, Aparate foto

Manuale de utilizareCamere numerice, Camere HD, Camere cu disc dur :
Manuale de utilizareCamere numerice, Camere HD, Camere cu disc dur

Manuale de utilizare Autoradio, casetofon stereo, Om Cinema :
Manuale de utilizare Autoradio, casetofon stereo, Om Cinema

Manuale de utilizare Masina, Motocicleta, Quads :
Manuale de utilizare Masina, Motocicleta, Quads

Manuale de utilizare Laptopuri, Imprimante, Accesoare informatice :
Manuale de utilizare Laptopuri, Imprimante, Accesoare informatice
Manuale de utilizare bricolaj, Masina de gaurit, Masina de tuns :
Manuale de utilizare bricolaj, Masina de gaurit, Masina de tuns

Manuale de utilizare Masina de spalat, Masini de spalat vase, Micro unde :
Manuale de utilizare Masina de spalat, Masini de spalat vase, Micro unde

Manuale de utilizare Joc de carti, Joc video, jocuri :
Manuale de utilizare Joc de carti, Joc video, jocuri

Manuale de utilizare Casa, Automatizare, programare de aparate menajere, Furnituri de birou :
Manuale de utilizare Casa, Automatizare, programare de aparate menajere, Furnituri de birou

Manuale de utilizare Telefoane mobile, Smartphones, Accesoare de telefon :
Manuale de utilizare Telefoane mobile, Smartphones, Accesoare de telefon

Manuale de utilizare Lectoare DVD, Lectoare Blu Ray, Inregistratoare :
Manuale de utilizare Lectoare DVD, Lectoare Blu Ray, Inregistratoare